Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

280
dagen wachtend op antwoord

Schade door rubberkorrels kunstgras


2017Z13667

Vragen van de leden Diertens en Van Eijs (beiden D66) aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu over schade door rubberkorrels kunstgras (ingezonden 12 oktober
2017)

1
Kentu het bericht Waterschappen onderzochten effect korrels in
kunstgrasmat niet? 1)

2
Herkent u de berichtgeving dat er tientallen kunstgrasvelden zijn waar
ernstige verontreiniging van de ondergrond kunnen optreden met potentile
ernstige risicos voor het ecosysteem of de mens?

3
In hoeverre is onderzoek gedaan door waterschappen naar het water of slib
van afwateringskanalen in de omgeving van kunstgrasvelden? Klopt het dat
dit niet is gebeurd? Kunt u toelichten waarom niet?

4
Wat voor stoffen kunnen in het milieu terecht komen bij het gebruik van
rubbergranulaatkorrels in kunstgrasvelden, bijvoorbeeld als gevolg van
regen of druk door bespeling? Klopt het dat zware metalen in water of slib
van afwateringskanalen terecht kan komen?

5
Geeft de uitzending van Zembla u aanleiding extra onderzoek in te stellen
en de normen voor het gebruik van kunstgraskorrels nader te beschouwen? Zo
nee, waarom niet? 2)

6
Bent u bereid waterschappen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in
deze zaak? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.nu.nl/binnenland/4959155/waterschappen-onderzochten-effecten-
korrels-in-kunstgrasmat-niet.amp
2) Uitzending Zembla d.d. 5 oktober 2016, "Gevaarlijk spel'.
  • Ingediend: 12-10-2017