Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

280
dagen wachtend op antwoord

Mogelijke blootstelling van werknemers aan asbest


2017Z13666

Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu over mogelijke blootstelling van werknemers aan
asbest (ingezonden 12 oktober 2017)

1
Bent u bekend met het artikel in de Telegraaf over de blootstelling van
personeelvan Afval Energie Bedrijf (AEB) aan asbest enhet artikel over
het met asbest besmette staalgrit bij het Dordtse bedrijf Eurogrit? 1)

2
Hoe is het mogelijk dat een bedrijf als AEB niet op de hoogte is van
eventueel asbestgevaar in het geleverde grit?

3
Deelt u de meningdat er te weinig voorzorgsmaatregelen zijn genomen door
Eurogrit, de leverancier van de het met asbest besmette grind,om te
voorkomen dat 120 werknemers mogelijk blootgesteld zouden worden aan
asbest?

4
Deeltu de mening dat het werken met deze gevaarlijke stoffen
voorzorgsmaatregelenvergt en dat deze serieus genomen dienen te worden?

5
Welke voorzorgsmaatregelen kunnen er getroffen worden om zon fout in de
toekomst te
voorkomen?

6
Nublijkt dat het straalgrit door Eurogrit in Dordrecht geleverd is aan 140
afnemers, zoals Rijkswaterstaat, Shell, Mourik, Tatasteel, Venko en
Bilfinger, en op vele plaatsen, in hoeverre zijn werknemers of omwonenden
daar mogelijk blootgesteld aan asbestdeeltjes?

7
Hoe heeft asbest in de lading grondstoffen van Eurogrit -afkomstig uit de
Oekrane - kunnen zitten en waar is het misgegaan? Waarom staat wit asbest
daar niet op de lijst van gevaarlijke stoffen en wat valt er te doen om
herhaling of soortgelijke zaken te voorkomen?

8
Wat kunt u zeggen van de stofwolken die omwonenden hebben gezien tijdens
werkzaamheden bij de Willemsbrug in Rotterdam? In hoeverre bevatte deze
mogelijk het witte asbest?

9
Wanneer en hoe wordt de Kamer genformeerd over deze misstand?

1) Telegraaf.nl, vrijdag 6 oktober 2017, AD/Haagse Courant woensdag 11
oktober 2017 . https://www.telegraaf.nl/nieuws/552486/personeel-
afvalbedrijf-niet-naar-huis-om-asbest
https://www.ad.nl/binnenland/alarm-over-asbest-in-straalgrit~aadfab57/
  • Ingediend: 12-10-2017