Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

280
dagen wachtend op antwoord

De berichten inzake de aanhouding van Michael P. uit Zeewolde


2017Z13664

Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister van Veiligheid en
Justitie over de berichten inzake de aanhouding van Michael P. uit Zeewolde
(ingezonden 12 oktober 2017)

1
Bent u bekend met de berichten inzake de aanhouding van Michael P. uit
Zeewolde? 1) 2) 3) 4)

2
Waarom heeft u er niet voor gezorgd dat deze levensgevaarlijke crimineel,
Michael P.,zijn opgelegde celstraf volledig in de cel uitzit?

3
Waarom hebben u, aangezien u verantwoordelijk bentvoor het feit dat dit
monsterzo kort na zijn veroordeling tot 12 jaar gevangenisstrafvrij rond
kon lopen,ende diensten onder uw verantwoordelijkheid, zoals het Openbaar
Ministerie (OM), de Reclassering en de gevangenis, de maatschappij niet
beschermd tegen dit monster? (artikel 15b Wetboek van Strafrecht enartikel
15 Penitentiaire Beginselenwet)

4
Op welke datum heeft u deze gevaarlijke gek uit de cel gehaald, op de
maatschappij los gelaten en (onbegeleid) vrij rond laten lopen?

5
Waarom en door wie is de onbegrijpelijke beslissing genomenom deze
gewelddadige misdadigerin de Forensisch Psychiatrische Kliniek Aventurijn
Den Dolder te huisvesten, terwijl deze kliniek bekend staat om zijn
zogenaamde open karakter, waar onlangs een zware crimineel uit was
ontsnapt en die nota beneop loopafstand is van Nijkerk, de plaats waar
Michael P. niet zo lang geleden twee jonge meisjes beestachtig heeft
verkracht?

6
Hoe kwalificeert u het feit dat het OM in hoger beroep een lagere straf
heeft geist dan de rechtbank in eerste aanleg had opgelegd?

7
Deelt u de mening dat het de hoogste tijd wordt dat dit soort gevaarlijke
gekken levenslang opgelegd krijgen?

8
Klopt het bericht dat er plannen waren om deze kliniek te sluiten? Zo ja,
waarom heeft u dit nog niet gedaan, temeer omdat omwonenden al jaren
waarschuwen voor de onveiligheid en overlast afkomstig van de criminelen
die deze kliniek huisvest?

9
Hoeveel van dit soort misdadigers die een ernstig gevaar voor de
samenleving vormen, lopen er op dit moment vrij rond? Hoeveel
levensgevaarlijke misdadigers zoals Michael P., verblijven op dit moment
niet in de cel, maar net als de gevaarlijke verkrachter Michael P. in
klinieken?
1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/744606/hoe-kon-p-vrij-buiten-lopen
2) http://nieuws.tpo.nl/2017/10/09/27-jarige-verdachte-aangehouden-zaak-
verdwenen-anne-faber/
3) https://www.ad.nl/dossier-vermissing-anne-faber/wie-is-michael-p-uit-
zeewolde~acfce3a1/
4) https://www.telegraaf.nl/nieuws/746865/buurt-kliniek-de-maat-is-vol
  • Ingediend: 12-10-2017