Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

281
dagen wachtend op antwoord

Het bericht ‘Russische whizzkid wordt rijk door jouw documentjes’


2017Z13602

Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties over het bericht Russische whizzkid wordt rijk door
jouw documentjes(ingezonden 11 oktober 2017)

1
Heeft u het item van RTL nieuws over docplayer.nl gezien? 1)

2
Hoe kan het dat op deze site verschillende belastingaangiftes met
burgerservicenummer staan? In hoeverre mag iemand andermans persoonlijke
informatie op zijn eigen site zetten?

3
Hoe komt Nederlandse content op een klaarblijkelijk door een Rus beheerde
site terecht?

4
Welk gevaar bestaat er dat de beschikbare documenten met
burgerservicenummer en namen tot identiteitsfraude leiden?

5
Welke risicos zijn er dat via deze site snel virussen kunnen worden
verspreid? Hoe wenselijk is het dat de overheid deze site ook gebruikt bij
het maken van verwijzingen in Kamerstukken (bijvoorbeeld Kamerstuk 34595,
nr. 33, p. 5)?

6
Welke mogelijkheden zijn er vanuit de overheid om ongewenste content, zoals
ingevulde belastingaangiftes met burgerservicenummer of het personeelsblad
van de inlichtingentak van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,
van de site te halen?

7
Welke mogelijkheden zijn er voor individuen, zo mogelijk gesteund door de
overheid, om ongewenste content,zoals ingevulde belastingaangiftes met
burgerservicenummer, van de site te halen?

8
Welke verantwoordelijkheid kan hier van Google verwacht worden? Heeft de
Nederlandse overheid mogelijkheden om Google tot actie over te laten gaan?
Zo nee, waarom niet?

1)https://www.rtlnieuws.nl/nederland/russische-whizzkid-wordt-rijk-door-
jouw-documentjes

  • Ingediend: 11-10-2017