Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

281
dagen wachtend op antwoord

Het bericht dat Belgiƫ de hulp aan Palestijnse scholen opschort


2017Z13601

Vragen van de leden De Roon en Van Weerdenburg (beiden PVV) aan de
ministers van Buitenlandse Zaken envoor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Belgi de hulp aan
Palestijnse scholen opschort. (ingezonden 11 oktober 2017)

1
Bent u bekend met het bericht dat Belgi de hulp aan Palestijnse scholen
opschort omdat een van de scholen is vernoemd naar een Palestijns
terroriste? 1)

2
Vindt u het ook weerzinwekkend dat een school de naam draagt van een
terroriste (Dalal Mughrabi) aan wier handen het bloed kleeft van 38
onschuldige burgers, waaronder 13 kinderen?

3
Kunt u aangeven of er ook Nederlands belastinggeld is gestopt in de school,
waarvan het schoollogo bestaat uit de kaart van Isral die wordt onteerd
met het hoofd van deze terroriste c.q. kinderbeul?

4
Zijn bij u Palestijnse scholen bekend die na het binnenharken van
Nederlands hulpgeld hun masker hebben afgegooid en zijn overgegaan tot het
verheerlijken van terrorisme? Zo ja, heeft u het geld van die scholen
teruggevorderd?

5
Kunt u een overzicht verschaffen van alle Palestijnse scholen die het
afgelopen decennium Nederlands hulpgeld hebben ontvangen inclusief de
bedragen?

6
Op welke wijze controleert u of de (mede) door Nederland gefinancierde
Palestijnse scholen niet het standaard lespakket hanteren, waarin
terroristen worden verheerlijkt en de Isralhaat flink wordt aangewakkerd?

7
Deelt ude mening dat er geen cent Nederlandse belastinggeld meer mag gaan
naar Palestijnse scholen?


1) https://www.algemeiner.com/2017/10/07/belgium-suspends-pa-construction-
projects-after-palestinian-school-renamed-for-notorious-terrorist/
  • Ingediend: 11-10-2017