Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

281
dagen wachtend op antwoord

Nederlandse technologie in Zuid-Koreaanse fregatten die o.a. aan Egypte worden doorverkocht


2017Z13600

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken
en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederlandse
technologie in Zuid-Koreaanse fregatten die o.a. aan Egypte worden
doorverkocht. (ingezonden 11 oktober 2017)

1
Kent u het bericht Egyptian Navy to receive South Korean vessel? 1)

2
Kunt u bevestigen dat Egypte korvetten uit de Po Hang-klasse uit Zuid-Korea
overneemt? Zo ja, gaat het om een of meer schepen? Is het waar dat schepen
in de Po Hang-klasse systemen van Thales gebruiken? 2)

3
Bent u ervan op de hoogte dat Zuid-Korea eerder korvetten van de Po Hang-
klassegeleverd heeft aan de Filipijnen, Peru, Vietnam en mogelijk andere
landen? Zo ja, kunt u per bestemming aangeven welke typen systemen van
Thales Nederland op de gexporteerde schepen zitten (bijvoorbeeld
gevechtssysteem, vuurleiding, vuurleidingsradar, sonar)? Zo nee, kunt u
aangeven aan welk land Po Hang korvetten zijn geleverd met wapensystemen
van Thales Nederland?

4
Kunt u, indien dit klopt, bevestigen dat per land voor doorlevering
toestemming is verleend en op basis van welke gronden? Zo ja, wat is de
betekenis van de Egyptische rol in de oorlog in Jemen?

5
Zijn voor de wederuitvoer van die Nederlandse systemen ook vergunningen
afgegeven? Zo ja, kunt u aangeven op welke data die zijn afgegeven? Zo nee,
waarom niet?

1) Egyptian Navy to receive South Korean vessel, 19 september 2017
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=492
92:egyptian-navy-to-receive-south-korean-vessel&catid=51:Sea&Itemid=106.
2) De Po Hang (geleverd tussen 1984-1993) heeft Thales NL systemen aan
boord: http://www.thales7seas.com/html_2014/platform525.html en
https://en.wikipedia.org/wiki/Pohang-class_corvette

  • Ingediend: 11-10-2017