Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

281
dagen wachtend op antwoord

De bewapening van de LCF-fregatten


2017Z13597

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken
en van Defensie over de bewapening van de LCF-fregatten (ingezonden 11
oktober 2017)

1
Hebt u kennis genomen van het rapport LCF-fregatten en het nucleair
evenwicht? 1)

2
Deelt u de opvatting dat Rusland een Ballistic Missile Defence (BMD)-
capaciteit in Nederlands of Belgisch bezit kan opvatten als strategisch
doelwit? Zonee, waarom niet? Zo ja, wat betekent dat in uw opvatting over
het strategisch evenwicht in Europa?

3
Deelt u de analyse dat er sprake is van een Europees raketschild als
Nederland en/of Belgi de SM-3 raket aanschaffen en daarmee de wapen-
technologische balans in Europa veranderen? Zo nee, wat is uw analyse?

4
Is het waar dat Belgi besloten heeft de SM-3 aan te schaffen? Zo ja,
wanneer is die beslissing genomen? Zo nee, om welke redenen ziet Belgi af
van de aanschaf?

5
Is het waar dat het LCF-fregat De Ruijter thans deelneemt of zeer onlangs
heeft deelgenomen aan de oefening Formidable Shield, waarbij het
sensorcapaciteit aan een Amerikaans marineschip levert die op basis daarvan
een SM-3 raket afvuurt zodat een ballistische raket kan worden vernietigd?
2) Gaat het daarbij om Smart-L Extended Long Range-radar van Thales? Zo
nee, wat zijn dan de feiten?

6
Deelt u de analyse dat de Smart-L Extended Long Range-radar onderdeel
uitmaakt van het NAVO-raketschild? Zo nee, waarom niet?

7
Herinnert u zich uw opvatting dat de invoering van shooter-capaciteit
voor het LCF-fregat nu niet aan de orde is? 3) Wanneer verwacht u een
beslissing te nemen over het al dan niet aanschaffen van de SM-3 raket voor
het LCF-fregat?

8
Deelt u de analyse dat Standard Missile-3 (SM-3) raketten kunnen bijdragen
aan de proliferatie van kernwapens en rakettechnologie? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, bent u bereid af te zien van de verwerving van de SM-3 raket
voor het LCF-fregat? Kunt u dat toelichten?

1) LCF-fregatten en het nucleair evenwicht,
http://www.stopwapenhandel.org/raketschild
2) Waarom is Formidable Shield n van de belangrijkste marine-oefeningen
in jaren?
Hoofdrollen: een Amerikaanse destroyer en Zr.Ms. De Ruyter. Deze twee
schepen staan centraal in de finale van Formidable Shield als er een
ballistische raket wordt gelanceerd, vanaf een eiland bij Schotland, die
vervolgens de ruimte in gaat en met tienduizenden kilometers per uur door
de ruimte zoeft richting een gebied in de Atlantische Oceaan. Voordat dat
punt is bereikt, moet de raket echter een frontale botsing hebben gehad met
een raket van de Amerikaanse destroyer.
https://marineschepen.nl/dossiers/waarom-is-formidable-shield-2017-zo-
belangrijk.html
3) Brief van de minister van Defensie, d.d. 19 januari 2017; 33279 nr 21
Over de toekomstige verwerving, pooling en het onderhoud van een shooter
capaciteit is in dit stadium nog niets bekend.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33279-21.html.

  • Ingediend: 11-10-2017