Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

281
dagen wachtend op antwoord

De ondergrondse puppyhandel


2017Z13595

Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de minister van Economische Zaken
over de ondergrondse puppyhandel (ingezonden 11 oktober 2017)

1
Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van Follow the Money naar de
hondenhandel als de meest lucratieve clandestienehandel na de drugshandel?
1)

2
Kunt u garanderen dat met het door u aangekondigde beleid, waaronder de
witte lijst voor hondenhandelaren, een einde komt aan het gesjoemel met
papieren en chipcodes? Zo nee, kunt u dit toelichten? 2)

3
Hoe zal de handhaving van dit beleid worden vormgegeven, zowel nationaal
als internationaal, gericht op de import van honden voor de handel?

4
Deelt u de mening dat elke hondenfokker in Nederland zich aan dezelfde
welzijnsregels moet houden, inclusief inteeltbeperking? Zo nee, kunt u dit
toelichten?

5
Welk percentage van de hondenfokkers is aangesloten bij de Raad van Beheer
voor de Kynologie in Nederland, om hoeveel fokkers gaat het en hoeveel van
de jaarlijks in Nederland geboren pups worden geboren bij hondenfokkers die
zijn aangesloten bij de Raad van Beheer?

6
Is het waar dat de Raad van Beheer geen middelen heeft om aangesloten
rasverenigingen te dwingen om uitsluitend honden te fokken zonder inteelt-
problemen en zonder raskenmerken die een negatieve invloed hebben op het
welzijn van deze dieren? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan?

7
Is het waar dat de Raad van Beheer geen mogelijkheden heeft om
hondenfokkers die niet zijn aangesloten bij deze vereniging regels op te
leggen met betrekking tot fokbeleid, dierenwelzijn en het voorkomen van
aangeboren schadelijke raskenmerken? Zo ja, welke conclusies verbindt u
hieraan?

8
Deelt u de mening dat de vrijblijvende aanpak van misstanden in de fokkerij
in het verleden al lang heeft aangetoond dat dit niet werkt? Zo ja, wanneer
kan de Kamer maatregelen met een verplichtend karakter verwachten? Kunt u
toelichten waarom u nu wel het vertrouwen heeft dat deze aanpak gaat
werken?

9
Deelt u de mening dat er strafmaatregelen moeten kunnen worden opgelegd
wanneer er willens en wetens wordt gefokt op uiterlijke kenmerken met
dierenleed en erfelijke gebreken als gevolg? Zo nee, kunt u dit toelichten?
Zo ja, kunt u toelichten welke handhavingsmogelijkheden er zijn wanneer er
slechts sprake is van een inspanningsverplichting die niet wordt nageleefd?

10
Bent u bereid een verbod in te stellen op de handel in huisdieren via
internet, omdat de herkomst van de aangeboden honden niet altijd kan worden
achterhaald? Zo nee, kunt u dit toelichten?

1) https://www.ftm.nl/artikelen/het-ondergrondse-netwerk-van-de-
hondenhandel?share=1
2)Kamerstuk 28 286, nr. 909.
  • Ingediend: 11-10-2017