Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

282
dagen wachtend op antwoord

Huurtoeslag in familiesituaties


2017Z13518

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financin
over huurtoeslag in familiesituaties. (ingezonden 10 oktober 2017)

1
Bent u bekend met de uitzending van RTL Nieuws van 4 oktober 2017, waarin
een constructie uiteen wordt gezet waarbij ouders een huis kopen, dat huis
vervolgens verhuren aan hun kind,waarbij dat kind vervolgens huurtoeslag
aanvraagt? Zo ja, wat vindt u van deze constructie?

2
Wat vindt u ervan dat dit soort constructies openlijk worden geadviseerd op
het internet, zoals op de website van de Consumentenbond 1) en op
financieel.infonu? 2)

3
Deelt u de mening dat de huurtoeslag bedoeld is als ondersteuning ter
betaling van de huur voor mensen met een laag inkomen en niet als
instrument om familievermogen uit te bouwen?

4
Welke mogelijkheden bestaan er het bedrag aan huurtoeslag in dit soort
situaties te optimaliseren, zodat verhoudingsgewijs een zo groot mogelijk
bedrag aan huurtoeslag richting de ouders stroomt?

5
Hoe wordt ervoor gezorgd dat ouders een reel bedrag aan huur in rekening
brengen aan hun kinderen?

6
Wat vindt u van de constructie waarbij het resterende huurbedrag (huur
minus huurtoeslag) door de ouders wordtkwijtgescholden in de vorm van een
schenkingteneinde te bereiken dat het kind gratis huurt, en de ouders
vervolgens de huurtoeslag ontvangenteneinde rendement te behalen op de
aangekochte woning?Is dit geen belastingontwijking?

7
Bent u bereid deze constructie onmogelijk te maken? Zo ja, op welke wijze?
Zo nee, waarom niet?

1) https://www.consumentenbond.nl/hypotheek-eerste-huis/huis-of-hypotheek-
met-hulp-van-ouders#no3
2) https://financieel.infonu.nl/hypotheek/77153-huis-huren-van-ouders.html
  • Ingediend: 10-10-2017