Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

282
dagen wachtend op antwoord

Gevolgen van gaswinning in Drenthe


2017Z13516

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken
over gevolgen van gaswinning in Drenthe (ingezonden 10 oktober 2017)

1
Bent u bekend met de zorgen van diverse inwoners van de provincie Drenthe
over schade door gaswinning en gasopslag?

2
Hebben zij dezelfde rechten als Groningers? Zo nee, waarom niet?

3
Deelt u de meningdat de Drenten onder hetzelfde schadeprotocol moeten
vallen als de Groningers? Zo nee, waarom niet?

4
Wat vindt u ervan dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ontkent
dat schade door aardbevingen of gasopslag komt, maar dat zij als mogelijke
oorzaakhet slaan met deuren noemt? 1) Vindt u nou werkelijk dat mensen op
deze wijze serieus worden genomen?

5
Begrijpt u de woede en het ongeloof van mensen als dit soort reacties wordt
gegeven?

6
Wordt het niet hoog tijd dat de NAM uit de schadeafhandeling gaat en er een
fonds komt, waar mensen hun schade kunnen claimen in plaats van bij de
bureaucratische NAM?

7
Wanneer wordt het schadefonds eindelijk ingesteld?

8
Wanneer is het protocol eindelijk gereed?

1) DvhN, 29 september 2017: Meer schade aan huizen rond gasopslag bij
Langelo

  • Ingediend: 10-10-2017