Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

282
dagen wachtend op antwoord

Het bericht ‘NVWA gebruikt satellietdata bij controles vanggewas’


2017Z13515

Vragen van de leden Van Toorenburg en Geurts (beiden CDA) aan de minister
van Veiligheid en Justitie over het bericht NVWA gebruikt satellietdata
bij controles vanggewas (ingezonden 10 oktober 2017)

1
Bent u bekend met het berichtNVWA gebruikt satellietdata bij controles
vanggewas? 1)

2
In hoeverre is het mogelijk om dergelijke satellietdata ook te gebruiken
bij het opsporen van illegale hennepplantages die geplaatst worden tussen
de gewassen van boeren?

3
Indien er sprake is van belemmeringen op dit gebied, hoe verhouden deze
zich met de eerder door u genoemde bezwaren tegen het houden van
hennepvluchten of de inzet van wietdrones?

4
Bent u bereid onderzoek te doen naar de inzet van satellietdata voor de
opsporing van illegale hennepplantages tussen de gewassen van boeren?

5
Ziet u mogelijkheid tot samenwerking tussen de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA)en de politie op dit gebied?

1) nvwa.nl, 19 september 2017
  • Ingediend: 10-10-2017