Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

282
dagen wachtend op antwoord

Het bericht ‘Aboutaleb laat ‘kindercasino’ ongemoeid’


2017Z13513

Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister van Veiligheid en
Justitie over het bericht Aboutaleb laat kindercasino ongemoeid
(ingezonden 10 oktober 2017)

1
Bent u bekend met het bericht van RTL Nieuws van 5 oktober 2017 "Aboutaleb
laat kindercasino ongemoeid: Is voor een kind een soort kermis"?

2
Hoe zijn de toegezegde gesprekken met de gemeenten verlopen naar aanleiding
van de op 27 juni 2017 gesteldemondelinge vragen, waarbij is toegezegd
datin overleg zal wordengetreden met de betrokken gemeenten om te kijken
of er sprake is van oneigenlijk gebruik van een voorziening voor
kermisspellen?

3
Heeft de Kanspelautoriteit al een advies gegeven over deze arcadehallen
specifiek gericht op kinderen? Zo ja, hoe luidt dit advies?
  • Ingediend: 10-10-2017