Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

282
dagen wachtend op antwoord

Amber Alert en de inzet bij jong volwassenen


2017Z13510

Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Buitenweg (GroenLinks) aan de minister
van Veiligheid en Justitie over Amber Alert en de inzet bij jong
volwassenen.(ingezonden 10 oktober 2017)

1
Heeft u de uitzending van 8 oktober 2017 van RTL gezien over het nationale
alerteringssyteem AMBER Alert?

2
Is er een mogelijkheid om het AMBER Alert systeem, onder scherpe door de
politie vast te stellen criteria, ook te gaan inzetten bij
levensgevaarlijke vermissingen bij jongvolwassenen?
Bent u hier voorstander van? Zo ja, onder welke voorwaarden zou dit
kunnen?Bent u bereid om hier stappen op te ondernemen en in overleg te
treden om hetAMBER alert systeem ruimer in te kunnen zetten?

  • Ingediend: 10-10-2017