Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

283
dagen wachtend op antwoord

Het niet vervolgen van het illegaal afschieten van 82 beschermde grauwe ganzen door Faunabeheereenheid Flevoland


2017Z13445

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Economische Zaken
over het niet vervolgen van het illegaal afschieten van 82 beschermde
grauwe ganzen door Faunabeheereenheid Flevoland. (ingezonden 9 oktober
2017)

1
Kent u de berichten Omgevingsdienst tikt Faunabeheer op de vingers 1) en
Faunabeheereenheid Flevoland niet gestraft voor illegaal schieten ganzen?
2)

2
Kunt u bevestigen dat de provincie Flevoland geen ontheffing heeft verleend
voor het afschieten van de 82 beschermde grauwe ganzen? Zo ja, klopt het
dat dit een misdrijf betreft waarop een boete van ten hoogste 82.000 euro
en een gevangenisstraf van maximaalzes jaar staat?

3
Kunt u aangeven waarom de Omgevingsdienst te weinig aanknopingspunten ziet
voor een strafrechtelijk onderzoek naar dit misdrijf?

4
Welk onderzoek heeft de Omgevingsdienst verricht om de daders van dit
misdrijf in het vizier te krijgen?

5
Klopt het dat de Omgevingsdienst in verband met dit misdrijf de
Faunabeheereenheid Flevoland een tik op de vingers heeft gegeven? Zo ja,
waaruit bestond deze tik op de vingers?

6
Welke feiten heeft de Omgevingsdienst geconstateerd om deze tik op de
vingers te geven? Waarom waren de geconstateerde feiten wel aanleiding voor
een tik op de vingers, maar hebben ze niet tot vervolging geleid?

7
Is het juridisch mogelijk om de Faunabeheereenheid Flevoland
strafrechtelijk te vervolgen voor dit misdrijf? Zo nee, waarom niet?

9
Deelt u de mening dat een levenslang jachtverbod een passende straf zou
zijn voor de jagers die verantwoordelijk zijn voor het illegaal afschieten
van de 82 beschermde grauwe ganzen? Zo nee, waarom niet?

10
Zijn er meer gevallen bij u bekend van het afgelopen jaar waarbij jagers
zonder benodigde ontheffing dieren hebben gedood?

1) http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/150940/flevoland-omgevingsdienst-
tikt-faunabeheer-op-de-vingers
2) https://www.animalstoday.nl/faunabeheer-flevoland-niet-gestraft-illegaal-
schieten-ganzen/
  • Ingediend: 09-10-2017