Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

359
dagen wachtend op antwoord

Ouders die zich blauw betalen aan slimme kinderen die extra lessen nodig hebben


2017Z10571

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ouders die zich blauw betalen aan
slimme kinderen die extra lessen nodig hebben. (ingezonden 25 juli 2017)

1
Hoe beoordeelt u het bericht dat ouders zich genoodzaakt zien om voor hun
hoogbegaafde kinderen tegen bedragen die oplopen tot honderden euros per
maand uit te wijken naar externe plusklassen? 1)

2
Hoe beziet u deze ontwikkeling mede in het licht van mijn motie 2) die u
tijdens het debat van 6 juli jl. heeft overgenomen en die erom vroeg
scholen en samenwerkingsverbanden aan te spreken op afwenteling op ouders
van kosten voor noodzakelijke ondersteuning?

3
Ziet u mogelijkheden om bij ouders die nu niet durven te klagen uit angst
dat het passende aanbod voor hun kind anders verdwijnt, deze angst weg te
nemen? Zo ja, welke mogelijkheden betreft het? Zo nee, waarom niet?

4
Hoe beoordeelt u het excuus van de PO-Raad dat de beschikbare budgetten
niet voldoende zijn om de betrokken kinderen passend onderwijs te bieden?

5
Speelt deze problematiek ook breder bij het aanbod van passend onderwijs,
dan bij de ouders van hoogbegaafde kinderen? Zo ja, welke aanwijzingen
heeft u daarvoor? Zo nee, op welke gronden kunt u dat uitsluiten?

1) Ouders betalen zich blauw aan extra lessen in het Algemeen Dagblad,
24 juli 2017 (http://www.ad.nl/binnenland/ouders-betalen-zich-blauw-aan-
extra-lessen~aa9ae3c7/)
2) Kamerstuk 31 497, nr. 250  • Ingediend: 25-07-2017