Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

359
dagen wachtend op antwoord

Mogelijke marginalisering van Assyriƫrs in Koerdisch gebied in Irak


2017Z10570

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken
over mogelijke marginalisering van Assyrirs in Koerdisch gebied in Irak.
(ingezonden 25 juli 2017)

1
Heeft u kennisgenomen van de benoeming van een islamitische Koerd tot
burgemeester van een van oudsher christelijke gemeente? 1)

2
Wilt u nagaan wat de reden is van deze ongebruikelijke benoeming?

3
Kunt u begrijpen dat de christenen in die regio vrezen voor bestuurlijke
marginalisering en achterstelling?

4
Wilt u de zorgen daarover onder de aandacht brengen bij de Iraakse en
Koerdische autoriteiten en aandringen op zoveel mogelijk zelfbestuur van
christelijke gemeenschappen?

5
Wilt u ook aan die autoriteiten vragen wat zij eraan doen om te bereiken
dat de christelijke minderheid zich geen zorgen hoeft te maken over hun
vrijheid en zelfbeschikking in die regio?

1) https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/onrust-bij-iraakse-
christenen-over-afzetting-burgemeester?mobile=


  • Ingediend: 25-07-2017