Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

Het bericht dat de ov-chipkaart op de mobiele telefoon flopt.


2017Z10562

Vragen van het lid Lain (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu over het bericht dat de ov-chipkaart op de mobiele telefoon flopt.
(ingezonden 24 juli 2017)

1
Wat is uw reactie op de berichtgeving dat de ov-chipkaart op de mobiele
telefoon flopt? 1)

2
Kunt u de verschillende beslissingen die zijn genomen in het proces rondom
het opstarten, invoeren en uitvoeren van de pilot in een tijdslijn
inzichtelijk maken, waarbij per beslissing wordt aangegeven waarom
geconcludeerd werd dat een volgende stap mogelijk was en kan in de
tijdslijn aangegeven worden wanneer en waarom is afgeweken van de eerdere
planning? Zo nee, waarom niet?

3
Kunt u tevens de verschillende beslissingen die zijn genomen in het proces
rondom de pilot die reizen met een bankpas mogelijk moet maken inzichtelijk
maken in een tijdslijn, waarbij per beslissing wordt aangegeven waarom
geconcludeerd werd dat een volgende stap mogelijk was tot het moment dat
besloten werd de invoering (voorlopig) niet door te laten gaan? Zo nee,
waarom niet?

4
Hoeveel kosten zijn op tot op 1 juli 2017 door Translink gemaakt met de
pilot van een ov-chipkaart op een mobiele telefoon en welke verwachting is
er voor het toekomstig uitgavenpatroon?

5
Hoe verhoudt de uitspraak van Translink-directeur Groothedde die stelt dat
de eerste dagen waardeloos zijn geweest zich tot het feit dat hetmaanden
na de start van deze pilotnog steeds een chaos is?

6
Bent u het eens met de uitspraak van hoogleraar Van Wee van de Technische
Universiteit Delftover de pilotdat het overkomt alsof die niet
professioneel is aangepakt? Kunt u uw antwoord toelichten?

7
Kunt u garanderen dat de kosten voor de mislukte pilots met de ov-chipkaart
op de mobiele telefoon en het reizen met de bankpas niet voor rekening
komen van de reizigers of de belastingbetaler? Zo nee, waarom niet?

8
Kunt u inzichtelijk maken met welke pilots Translink op dit moment nog meer
bezig is, in welke fase die pilots op dit moment verkeren en hoeveel kosten
er al gemaakt zijn hiervoor?

9
Bent u bereid om het Bureau ICT Toetsing te vragen de verschillende pilots
bij Translink door te lichten? Zo ja, wanneer kunt u de Kamer daarover
informeren? Zo nee, waarom niet?


1) Algemeen Dagblad, 21 juli 2017: OV-chip op mobiel flopt
  • Ingediend: 24-07-2017