Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

De groei van het aantal mensen met problematische schulden


2017Z10552

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Veiligheid en Justitie over de
groei van het aantal mensen met problematische schulden. (ingezonden 21
juli 2017)

1
Wat is uw reactie op de uitzending van Nieuwsuur over mensen die als gevolg
van schulden in vakantieparken verblijven? 1)

2
Hoe verklaart u dat het overgrote deel van de circa 1,7 miljoen huishoudens
met problematische schulden niet wordt bereikt door de hulpverlening? Wat
gaat u hieraan doen?

3
Erkent u dat problemen verergeren als mensen met problematische schulden
geen postadres hebben? Bent u bereid de mogelijkheden om een postadres aan
te vragen te vereenvoudigen?

4
Deelt u de mening dat de overheid als schuldeiser vorderingen of boetes
onverantwoord hoog kan laten oplopen? Bent u bereid dit aan te pakken?

5
Houdt de overheid zich als schuldeiser aan de Wet normering incassokosten?
Zo niet, wat onderneemt u hiertegen?

6
Bent u het eens met de burgemeester van Putten, die steltdat oplossingen
(mede) vanuit de landelijke overheid moeten komen? Zo ja, wat gaat u doen?

1) Nieuwsuur, 9 juli 2017

  • Ingediend: 24-07-2017