Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

Het bericht dat een zieke die zijn baan verliest niet ‘gestraft’ mag worden met een lagere WW-uitkering


2017Z10551

Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het bericht dat een zieke die zijn baan verliest niet
gestraft mag worden met een lagere WW-uitkering. (ingezonden 21 juli
2017)

1
Wat is uw reactie op het artikel in de Volkskrant van 20 juli 2017 dat,
volgens een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) 1), een zieke
die zijn baan verliest niet gestraft mag worden met een lagere WW-
uitkering?
2
Deelt u de mening dat de uitspraak van de CRvB het logisch gevolg is van de
juiste interpretatie van wet en regelgeving? Kunt u dit toelichten?
3
Bent u bereid om in gesprek te gaan met het UWV om er zorg voor te dragen
dat de WW-uitkering per direct op een juiste manier berekend wordt in
soortgelijke gevallen?
4
Bent u bereid om alle mensen, die sinds de aanpassing van de WW in 2015
een uitkering op grond van een verkeerde berekening hebben gehad, met
terugwerkende kracht te compenseren? Zo nee, waarom niet?
5
Zijn er nog meer situaties denkbaar waarbij de WW-uitkering niet op een
juiste manier wordt berekend? Zo ja, welke zijn dat en welke maatregelen
gaat u hiervoor treffen?

1)https://www.volkskrant.nl/economie/zieke-die-baan-verliest-mag-niet-
gestraft-worden-met-lagere-ww-uitkering~a4507206/
  • Ingediend: 24-07-2017