Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

360
dagen wachtend op antwoord

Het door DUO onnodig uitvragen van geslacht van (nieuwe) partner.


2017Z10549

Vragen van de leden Bergkamp en Sjoerdsma (beiden D66) aan de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het door DUO onnodig uitvragen van
geslacht van (nieuwe) partner. (ingezonden 21 juli 2017)

1
Kunt u de twee uitgevraagde formulieren voor het aanvragen van de
tegemoetkoming scholieren bij DUO door de ouder als bijlage toevoegen?
2
Klopt het dat deze tegemoetkoming voor scholieren bedoeld is voor jongeren
ouder dan 18 jaar, waarbij een (of meerdere) ouder(s) een laag inkomen
heeft, regulier voltijdsonderwijs gevolgd wordt door de jongere en er geen
recht is op studiefinanciering?
3
Is het bij u bekend waarom, naast het uitvragen van standaard gegevens met
betrekking tot de opleiding, nationaliteit, inkomen ook het geslacht van de
partner wordt uitgevraagd? Zo ja, kunt u aangeven wat daarvoor de reden is?
Zo niet, kunt u dit opvragen?
4
Klopt het dat het hier niet gaat om de andere (biologische of juridische)
ouder, maar om een eventueel nieuwe partner van n van de twee ouders?
Kunt u aangeven waarom het relevant is voor het aanvragen van een
tegemoetkoming scholieren om voor DUO te weten van welk geslacht een
eventuele nieuwe partner is? Zo nee, kunt u dit laten uitzoeken?
5
Bent u bereid deze onnodige uitvraag van geslacht van de nieuwe partner van
het formulier te verwijderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn
wilt u dit doorvoeren?

  • Ingediend: 24-07-2017