Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

364
dagen wachtend op antwoord

Het zwakke optreden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)


2017Z10520

Vragen van de leden Jasper van Dijk en Hijink (SP) aan de minister van
Economische Zaken over het zwakke optreden van de Autoriteit Consumenten
Markt (ACM). (ingezonden 20 juli 2017)

1
Hebt u kennisgenomen van de uitzending van Groeten van Max waaruit blijkt
dat de Autoriteit Consumenten Markt (ACM) zelden optreedt tegen misleiding
en oplichting door bedrijven? 1)

2
Erkent u dat Omroep MAX regelmatig misstanden rapporteert aan de ACM, maar
dat deze "waakhond" nauwelijks ingrijpt, waardoor bedrijven weinig urgentie
voelen om hun werkwijze aan te passen? 2)

3
Hoe verklaart u dat de ACM niet of nauwelijks ingrijpt op basis van deze
uitzendingen, laat staan boetes uitdeelt? Heeft dit te maken met een
gebrekkige capaciteit of worden serieuze misstanden bewust niet opgepakt?

4
Deelt u de mening dat de ACM nalatig is geweest inzake de kwestie "1 2
Butterfly", omdat die na herhaalde verzoeken van Omroep MAX geen gevolg
heeft gegeven aan het handhavingsverzoek?

5
Hoe kan het dat een malafide incassobureau al vier jaar in opspraak is,
maar nog steeds niet is aangepakt door de ACM? 3)

6
Is het nog steeds beleid dat de ACM liever een "wenkbrauwgesprek" voert dan
een boete uitdeelt? Begrijpt u dat dit weinig indruk maakt op malafide
bedrijven? 4)

7
Bent u bereid om voorstellen te doen waardoor de ACM werkelijk een
"waakhond" met tanden gaat worden?

8
Als de ACM zijn werkwijze niet verandert, bent u dan bereid om de
oprichting van een aparte consumentenautoriteit te onderzoeken, een
organisatie die daadkrachtig optreedt tegen bedrijven die consumenten
misleiden en/of oplichten?

1) Groeten van Max, 17 juli 2017 https://www.omroepmax.nl/groeten-van-
max/uitzending/tv/groeten-van-max-maandag-17-juli-2017/
2) Zie bijvoorbeeld uitzending over hotel piccolo/premium kiosk op 3 juli
jl. Wetgeving schriftelijkheidsvereiste bestaat sinds 2014, dus ACM had
vanaf 2014 kunnen aanpakken.
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/reizen-verkeer/premiumkiosk/
3) Meldpunt!, 31 januari 2017
https://www.omroepmax.nl/meldpunt/uitzending/tv/meldpunt-dinsdag-31-januari-
2017/ en zie ook de uitzending van Radar, 8 mei 2017
4) NRC, 11 april 2015
  • Ingediend: 20-07-2017