Alle kamervragen en antwoorden daarop in kaart gebracht

364
dagen wachtend op antwoord

Het doden van beschermde houtsnippen


2017Z10515

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de staatssecretaris van
Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over het doden
van beschermde houtsnippen. (ingezonden 20 juli 2017)

1
Kent u de uitspraak van de rechtbank Den Haag over de dood van een of meer
beschermde houtsnippen op landgoed Duivenvoorde? 1)

2
Is het waar dat een jachtopzichter met opsporingsbevoegdheid deelnam aan de
bewuste jachtpartij? 2)

3
Deelt u de mening dat toezicht en handhaving in het buitengebied niet in
handen zouden moeten liggen van een opsporingsambtenaar die tegelijkertijd
deelneemt aan een jachtpartij en daarop toezicht moet uitoefenen? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, bent u bereid een verbod in te stellen op de deelname
van opsporingsambtenaren aan jachtpartijen?

4
Deelt u de mening dat toezicht in het buitengebied wel zeer moeilijk wordt
wanneer de belangen van toezichthouders en jagers door elkaar heen lopen?

5
Deelt u de mening dat zelfs het verstoren en verontrusten van beschermde
dieren strafbaar is?

6
Kunt u aangeven of het Openbaar Ministerie beroep heeft ingesteld tegen het
vonnis van de Haagse rechtbank?

1)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:5600
2) http://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/41603/aangifte-tegen-
jachtopzichter-duivenvoorde?redir

  • Ingediend: 20-07-2017